Anna Tikhomirova and Pavel Dmitrichenko by yakovlev.alexey on Flickr.